GARANTİ KOŞULLARI :
Doğru teknikler kullanılarak yapılan temizlik işlemlerinde, ürünün kullanma talimatına tam olarak uyulması, toplam kalite yönetimine esas olarak yürütülen temizlik uygulamalarında,
diğer poseslerin tam olarak yerine getirilmesi halinde başarılı sonuç alınması garantimiz altındadır.
Bu tür uygulama eksiklikleri harici, durumlarda ürün iade alınır ve ödemiş olduğu ücret, İade faturası karşılığında banka hesabına iade edilir.Son kullanıcı ise iade faturası aranmaz.
Beklenen sonucun alınması için temizlik uygulamarında yukarıda toplam kalite yönetimi olarak adlandırılan uygulama eksikliklerine aşağıdakilerle sınırlı olmayan şu örnekler verilebilir.
a) Fırçalamaya tabi uygulamalarda, yeterince fırçalama yapılmaması
b) Temizlik ürünü ile birlikte kullanılacak olan fırçaların yeterli sertlikte olmaması
c) Temizlik ürünü ile kullanılacak olan makine fıçalarının tam olarak basmaması
d) Çok farklı bir solventle çıkabilecek olan lekenin çıkmaması
e) vb.
GİZLİLİK POLİTİKASI :
Alış veriş yapılan Sabuncuoğlu Kimya siteleri üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında,
üçüncü kişilere açıklamaz. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılır.