Bu makalede Türkiye’deki en kabul görmüş en fazla uygulama yapılan halı yıkama süreçleri ve teknikleri sınıflandırılarak anlatılmıştır.

A-) Servis araçları ile toplandıkları yerden alınan halılar, halı yıkama fabrikası, halı yıkama yeri, halı yıkama atölyesi vb isimlerle adlandırılan halı yıkama işletmelerine getirilir.

B-) Araçtan indirme esnasında el dokuma, yün, ipek vb gibi yöresel özelliklere sahip, farklı iplik ve boya kullanılarak yapılmış nitelikteki halılar ile overlok yapılacak halılar ayıklanarak başka başka bölgelere istiflenir.

Halı yıkamacılığın dünü, bugünü ve geleceği »